అగ్ర వార్తలు

పెద్ద ఒప్పందం

Currently Playing

పుష్ప 2 సినిమా నుంచి ‘సూసేకి’ పాట లిరికల్ వీడియో విడుదలైంది

రాజకీయం

అంతర్జాతీయ

జాతీయ

రాష్ట్రం

వ్యాపారం

శింగనమల సీటెవరిది…?

శింగనమల నియోజకవర్గం 1967లో ఏర్పడగా, 1978లో షెడ్యల్ కులాల రిజర్వుడు స్థానంగా మారింది. శింగనమల, బుక్కరాయసముద్రం, గార్లదిన్నె, యల్లనూరు, పుట్లూరు మండలాలు ఉన్నాయి. వ్యవసాయ ఆధారిత నియోజకవర్గాల్లో...

Read more

వినోదం

మరిన్ని వార్తలు...